Life Fitness LifeCycle Racer

1980-ie gadi

Tápat ká aerobika, getras un triko ienáca fitnesa iestádés, Life Fitness ká uzńémums lielum soĺiem ienira digitálajá érá.  1984. gadá Lifecycle, Inc. tiek párdots Bally Manufacturing Corp. un vélák tiek párdévéts par Life Fitness, Inc.

Life Fitness Brand Logo in 1984

1984

Lifecycle, Inc. tiek párdots Bally Manufacturing Corp. un vélák tiek párdévéts par Life Fitness, Inc.

 

Life Fitness Rower in 1986

1986. gads

Life Fitness ienák digitálajá gadsimtá ar LifeRower.

Life Fitness LIfecycle Exerciser Bike

1987. gads

Tiek ieviests Lifecycle májas velotrenaźieris.

1988. gads

Lifecircuit klúst par pirmo elektroniski kontroléto spéka trenińu sistému.

Exerciser in 1989

1989

Liferacer, kas ĺauj sacensties vienam ar otru skrieśaná, izmantojot video ekránu, ieved fitnesu vél tálák digitálajá érá.

 

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?