Life Fitness Strength Ad 1990s

1990-ie gadi

Life Fitness spéka trenińu straujá paplaśináśanás nodrośina pamatu turpmákai sadarbíbai ar koledźu sporta centriem un profesionálám sporta komandám. Śajá laiká Tae Bo® uzturéja lietotájus labá fiziská formá, bet Zubaz® bikses bieźi bija redzamas sporta klubá.

Life Fitness  First Treadmill in 1991

1991. gads

Tirgú tiek laists pirmais Life Fitness skrejcelińś.

Lfa logo.jpg

1993. gads

Tiek nodibináta akadémija Life Fitness Academy, kas ir Life Fitness apmácíbu un izglítíbas nodaĺa.

Life Fitness Strength in 1995

1995. gads

Produktu línija tiek papildináta ar pilnu spéka trenińa risinájumu, kad Life Fitness iegádájas High Tech Professional Strength Systems.

Brunswick Logo

1997. gads

Life Fitness kĺúst par daĺu no Brunswick Corporation.

Gary Jones Photo

1997

Life Fitness iegádájas Hammer Strength.

Parabody

1998

Life Fitness iegádájas ParaBody Inc., májas spéka trenińu apríkojuma raźotáju.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?