LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā stāšanās datums:  2019. gada 1. janvāris

1. Ievads

Laipni lūgti šajā tīmekļa vietnē, lietotnē un citos tiešsaistes pakalpojumos, ko piedāvā Life Fitness. Šie Lietošanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk — “Noteikumi”) attiecas uz visām tīmekļa vietnēm, lietotnēm vai citiem tiešsaistes pakalpojumiem, kuros ir publicēta saite uz šiem Noteikumiem (turpmāk kopā saukti — “Vietne”). Vietnē lietotie termini “Life Fitness” un “mēs” attiecas uz Life Fitness un visiem saistītajiem uzņēmumiem vai meitasuzņēmumiem, kā arī to direktoriem, amatpersonām, darbiniekiem, neatkarīgiem darbuzņēmējiem un pārstāvjiem. Life Fitness lietotājiem (turpmāk atsevišķi saukti “jūs” vai “Lietotājs” un kopā — “jūs” vai “Lietotāji”) piedāvā Vietni, tostarp visu Vietnē pieejamo informāciju, rīkus un pakalpojumus, ar nosacījumu, ka tiek pieņemti visi šie Lietošanas noteikumi.

Šie Noteikumi ir saistoši, un jūs piekrītat tos ievērot. Šie Noteikumi stājas spēkā iepriekš norādītajā spēkā stāšanās datumā. Piekļūšana vietnei vai tās izmantošana nozīmē, ka jūs bez izņēmumiem un ierobežojumiem piekrītat šiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem izņēmumiem, neizmantojiet šo vietni. Life Fitness patur tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem grozīt šos Noteikumus un izmainīt Vietnes saturu, tostarp vietnes funkcijas, pieejamību un darbību. Aicinām jūs periodiski pārskatīt Vietnē publicētos Noteikumus. Jūs piekrītat turpmāk uzraudzīt, vai Vietnē nav ieviestas izmaiņas, un jūs piekrītat, ka Vietnes turpmāka izmantošana pēc izmaiņu publicēšanas nozīmē, ka saprotat un piekrītat izmaiņām.

Uz dažiem produktiem, pakalpojumiem vai Vietnes daļām var attiekties papildu vai citādi noteikumi. Šie noteikumi tiks publicēti Vietnē kopā ar attiecīgo piedāvājumu. Ja šie citi noteikumi ir pretrunā šiem Noteikumiem, attiecīgo piedāvājumu reglamentē minētie citi noteikumi.

Vietne var ietvert saites uz mūsu nekontrolētām precēm, pakalpojumiem vai saturu, tostarp trešo pušu tīmekļa vietnēm vai aplikācijām, kurās iegādei var būt pieejami produkti. Šīs saites ir publicētas tikai ērtībai un kā papildu piekļuves kanāls produktam/pakalpojumam, kas ir pieejams ar saiti norādītajā vietā. Life Fitness var nebūt pārbaudījis visus ar saiti norādītajā vietā pieejamos produktus/pakalpojumus un nav atbildīgs par tiem vai jebkādām precēm, pakalpojumiem, saturu vai produktiem, kas var tikt piedāvāti. Saites uz citām tīmekļa vietnēm vai lietotnēm nevajadzētu uzskatīt par šādu tīmekļa vietņu vai lietotņu satura apstiprinājumu, un uz šīm saistītajām tīmekļa vietnēm, lietotnēm vai šajās vietās veiktajiem pirkumiem var attiekties citādi noteikumi un nosacījumi. Life Fitness nav atbildīgs par šādu tīmekļa vietņu, lietotņu vai pakalpojumu saturu vai par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumiem vai citām saistībām, kas radušās šādu vietnē minēto tīmekļa vietņu, lietotņu, preču, pakalpojumu, satura vai produktu izmantošanas rezultātā. Dažus Life Fitness produktus iegādei piedāvā neatkarīgi izplatītāji vai trešās puses mazumtirgotāji; uz šāda produkta iegādi attiecas piemērojamā pārdošanas, nomas vai mazumtirdzniecības iemaksas līguma vai cita veida līguma noteikumi un nosacījumi.

2. Privātuma politika

Uz šo vietni attiecas mūsu privātuma politika. Politika ietver svarīgu informāciju par to, kā mēs apkopojam, izmantojam un kopīgojam informāciju par jums. Aicinām jūs to izlasīt, lai jūs izprastu savas izvēles iespējas saistībā ar savu personas datu aizsardzību. Mūsu privātuma politika ir šo noteikumu daļa.

3. Jūsu atbilstība lietošanas noteikumu pieņemšanai

Jūs apliecināt, ka esat pilngadīgs, ka varat uzņemties juridiski saistošu pienākumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ka esat pilnībā rīcībspējīgs un kompetents, lai piekristu šajos noteikumos ietvertajām normām, nosacījumiem, pienākumiem, apliecinājumiem, apstiprinājumiem un garantijām un lai nodrošinātu atbilstību, nepārkāptu un ievērotu šos noteikumus. 

4. Informācijas precizitāte, pilnīgums un savlaicīgums

Vietnē ietvertā informācija ir tikai informatīva. Lai gan Life Fitness dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka visa vietnē ietvertā informācija ir pareiza, nav iespējams nodrošināt tās precizitāti, pilnīgumu un savlaicīgumu. Life Fitness neuzņemas nekādu atbildību vai pienākumus saistībā ar Vietnē ietvertās informācijas precizitāti, pilnīgumu un savlaicīgumu. Uz Vietni nevajadzētu paļauties un to nevajadzētu izmantot kā vienīgo pamatu svarīgu lēmumu pieņemšanai, neaplūkojot primārus vai precīzākus, pilnīgākus vai savlaicīgākus informācijas avotus.

Life Fitness neapgalvo un negarantē, ka kāds no Vietnē atspoguļotajiem vai minētajiem produktiem vai pakalpojumiem pašlaik ir pieejams pārdošanai vai tiek izstrādāts, vai ir testēts komerciālai lietošanai. Neatkarīgi no Vietnē sniegtās informācijas Life Fitness patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt produktu un pakalpojumu, tostarp modeļu, detaļu, aksesuāru un citu elementu, piedāvāšanu vai jebkurā laikā un bez nekādām saistībām mainīt specifikācijas. Vietnē ietvertā informācija nav saistošs piedāvājums iegādāties vai pārdot kādus produktus vai pakalpojumus vai darīt tos pieejamus jūsu reģionā. Life Fitness arī neapliecina un negarantē, ka vietnē uzskaitītās vai minētās nodarbinātības iespējas pašlaik ir pieejamas. Vietnē sniegtā informācija par vakancēm nav saistošs darba piedāvājums.

5. Vietnes izmantošana un rīcības kodekss

Lai saglabātu vietnes integritāti un Lietotāju pieredzi, jūs piekrītat ļaunprātīgi neizmantot Vietni un tās saturu. Piemēram, jūs nedrīkstat veikt (vai mēģināt veikt) vai mudināt citus veikt, vai palīdzēt citiem veikt turpmāk uzskaitītās darbības:

 • kaitēt vai traucēt Vietnes normālai darbībai un navigācijai vai Vietnes pieejamībai citiem Lietotājiem;
 • apiet kādu no pasākumiem, ko mēs piemērojam, lai ierobežotu piekļuvi Vietnei vai konkrētam Vietnē pieejamam saturam;
 • piekļūt Vietnei, izmantojot neatļautu “robotu”, “rāpuļprogrammu”, “tīrītāju” vai citus automatizētus rīkus;
 • norādīt vai izmantot viltotu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi vai citu kontaktinformāciju, pārņemt citas personas vai sporta kluba identitāti vai citādi nepareizi atspoguļot savu identitāti, piederību vai pārsūtīto materiālu izcelsmi;
 • atspoguļot Vietni vai tās saturu “rāmī” vai citādi to saistīt ar kādu citu saturu vai preču zīmi, vai atspoguļot tos kādā citā veidā, kas varētu Life Fitness neļaut gūt ieņēmumus vai kas nepareizi varētu norādīt uz attiecībām starp mums un kādu trešo pusi;
 • komerciāli izmantot Vietni vai tās saturu, tostarp apkopot vai izmantot informāciju par mūsu produktu piedāvājumiem, aprakstiem, attēliem, cenām un pārdošanas apjomiem, izņemot saskaņā ar mūsu konkrētu atļauju;
 • uzturēt saiti uz Vietni no kādas komerciālas tīmekļa vietnes, kas nav Life Fitness produktu izplatītāja autorizēta tīmekļa Vietne, vai uzturēt saiti uz Vietni, ja mēs pieprasām šo saiti noņemt;
 • nosūtīt uz vietni vai ar vietnes starpniecību vīrusus, spiegprogrammatūru, reklāmprogrammatūru vai citus kaitīgus kodus, politisko kampaņu saziņu, ķēdes vēstules, masu ziņas vai jebkāda veida mēstules;
 • demontēt, dekompilēt vai īstenot cita veida reverso inženieriju attiecībā uz programmatūru vai citām tehnoloģijām, ko izmanto vai kas ir pieejamas Vietnē;
 • izmantot Vietni, lai reklamētu vai virzītu preces vai pakalpojumus, kas nav Life Fitness preces un pakalpojumi;
 • izmantot Vietni citu lietotāju personas datu nosūtīšanai un apkopošanai;
 • izmantot Vietni vai tās saturu, lai citas personas, sporta kluba vai mērķa vārdā kaut ko reklamētu vai piedāvātu, vai citādi konkurētu ar mums vai rīkotos nelikumīgi vai ļaunprātīgi pret mūsu uzņēmējdarbības interesēm vai reputāciju.

Ja pārkāpsit šajā Sadaļā iekļautās prasības, mēs varam pārtraukt jūsu piekļuvi Vietnei, īstenot citus korektīvus pasākumus un piemērot tiesību aktos noteiktos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Vietnes piekļuves vai izmantošanas pārtraukšana neatsauks un neskars nekādas tiesības vai kompensāciju, uz kuru Life Fitness var būt tiesības saskaņā ar tiesību aktiem vai pēc būtības.

6.  Konti

Vietne var piedāvāt jums iespēju izveidot lietotāja kontu, lai piekļūtu konkrētām funkcijām, ko nodrošina Vietne (turpmāk — “Lietotāja konts”). Šajā sadaļā “Konti” ir paredzēti papildu noteikumi, kas ir piemērojami Lietotāju kontiem.  

Katrai Vietnei drīkst izveidot un uzturēt tikai vienu Lietotāja kontu un nedrīkst izmantot neviena cita Lietotāja kontu. Lai izveidotu Lietotāja kontu, Life Fitness ir nepieciešama konkrēta informācija par jums. Mēs varam aicināt jūs sniegt informāciju, kas nav obligāta. Kad mēs jums pieprasām informāciju, lai izveidotu Lietotāja kontu, jums ir jāsniedz uzņēmumam Life Fitness precīza un pilnīga informācija. Jums ir arī jāatjaunina savs konts gadījumos, kad mainās mums sniegtā informācija. To varat izdarīt kontu sadaļā attiecīgajā vietnē, vai rakstot mums uz privacy@lifefitness.com. Life Fitness drīkst izmantot jūsu Lietotāja konta izveidošanas nolūkā sniegto informāciju saskaņā ar savu Privātuma politiku un citām šo Noteikumu normām.

Jūs esat atbildīgs par sava lietotāja konta autentificēšanās datu, piemēram, lietotājvārdu un paroļu, konfidencialitātes saglabāšanu, un jūs nedrīkstat atļaut nevienam citam izmantot savu lietotāja kontu. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas notiek jūsu lietotāja kontā. Ja jums ir pamats uzskatīt, ka nepilnvarota persona izmanto jūsu kontu vai ir tam piekļuvusi, nekavējoties sazinieties ar mums, rakstot uz privacy@lifefitness.com. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies jūsu Lietotāja konta nepilnvarotas izmantošanas gadījumā.

Jūs mūs pilnvarojat izmantot jūsu sniegto kontaktinformāciju, lai ar jums sazinātos saistībā ar Vietni un produktiem. Jūs piekrītat, ka visas vienošanās, paziņojumi, informācija un cita saziņa, ko nosūtām jums elektroniski, tostarp publikācijas vai e-pasta ziņojumi, atbilst juridiskajai prasībai, ka šādai saziņai ir jābūt rakstiskai. Jūs varat atteikties saņemt mārketinga e-pasta ziņojumus no mums, sekojot atteikšanās norādījumiem šajos e-pasta ziņojumos.

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī bez paziņojuma, pēc mūsu ieskatiem un bez jebkāda iemesla pārtraukt piekļuvi jūsu Lietotāja kontam, tostarp neizmantošanas vai ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā, bet ne tikai. Ja tiek pārtraukta piekļuve jūsu Lietotāja kontam, jūs varat pazaudēt piekļuvi jebkādai saistībā ar jūsu Lietotāja kontu saglabātajai informācijai, kā arī jebkādiem konta tirdzniecības veicināšanas uzkrājumiem un citām vērtībām, kas varētu būt saistītas ar jūsu Lietotāja kontu. Pēc piekļuves pārtraukšanas šie Noteikumi joprojām būs piemērojami citiem Vietnes izmantošanas veidiem, kas jums būs atļauti.

Vietne paredz dažādus mehānismus lai deaktivētu vai dzēstu jūsu lietotāja kontu. Daudzās no mūsu vietnēm jūs varat pierakstīties savā lietotāja kontā un deaktivēt vai dzēst savu kontu, izmantojot konta iestatījumus. Dažos gadījumos Life Fitness var saglabāt daļu no saistītās konta informācijas, lai to paziņotu vai izmantotu regulatīviem nolūkiem pēc lietotāja konta deaktivēšanas vai dzēšanas. 

Ņemiet vērā, ka, ja esat izveidojis lietotāja kontu mūsu vietnēs un ja šim lietotāja kontam var piekļūt vai nu no tīmekļa vietnes, vai no mobilās aplikācijas (piemēram, Halo Fitness), mobilās aplikācijas izdzēšana neizdzēsīs jūsu lietotāja kontu. Jums ir jāapmeklē tīmekļa vietne un jāizdzēš savs lietotāja konts vai jāsazinās ar mums, rakstot uz privacy@lifefitness.com.

7.  Kopienas forumi un lietotāja saturs

Vietne var piedāvāt jums iespēju iesniegt komentārus vai kā citādi nosūtīt vai publicēt materiālu ar Vietnes starpniecību, tostarp, bet ne tikai produktu novērtējumos, emuāros, sadaļās “Mana kopiena”, īpašnieku klubos un oficiālos Life Fitness sociālo plašsaziņas līdzekļu kontos Facebook vai Twitter (turpmāk kopā saukti — “Kopienas forumi”). Jūsu sniegto informāciju, kas nav produktu pasūtījumi un personas dati, šajos noteikumiem sauc par “Lietotāja saturu”. Šajā 7. sadaļā “Kopienas forumi un Lietotāja saturs” ir ietverti papildu noteikumi, kas attiecas uz Lietotāja saturu.

Jūs esat atbildīgs par visu Lietotāja saturu, ko iesniedzat ar Vietnes starpniecību, tostarp par šāda Lietotāja satura likumību, uzticamību, atbilstību, autentiskumu un autortiesībām. Jums ir aizliegts iesniegt Lietotāja saturu, kas: i) ir viltots, krāpniecisks, apmelojošs, neslavu ceļošs, piedauzīgs, izsaka draudus, pārkāpj privātuma vai publicitātes tiesības, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, ir ļaunprātīgs, nelikumīgs vai citādi neadekvāts; ii) ir noziedzīgs nodarījums vai mudina izdarīt noziedzīgu nodarījumu, pārkāpj kādas puses tiesības vai citādi noved pie atbildības, vai pārkāpj kādus tiesību aktus; vai iii) pārkāpj 5. sadaļas “Vietnes izmantošana un rīcības kodekss” noteikumus. Iesniedzot Lietotāja saturu, jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir tiesības mums to sniegt, ka tas nepārkāpj iepriekš izklāstītos aizliegumus un ka tas nav neprecīzs, viltots vai maldinošs.

Pēc Lietotāja satura iesniegšanas kopā ar to var tikt atspoguļota profila informācija, ko esat sniedzis saistībā ar savu Lietotāja kontu (piemēram, jūsu lietotājvārds). Jūs mums piešķirat neekskluzīvu, pasaules mēroga, pastāvīgu, neatsaucamu, pilnībā nododamu, apakšlicencējamu atļauju, kas neparedz autoratlīdzību un kas mums atļauj izmantot, reproducēt, atvasināt, izplatīt, izpildīt, atspoguļot un jebkurā veidā lietot Lietotāja saturu ar jebkādiem pašlaik vai nākotnē zināmiem līdzekļiem, kā arī jebkuram mērķim, tostarp produktu izstrādāšanai, ražošanai un tirgošanai, kā arī reklāmai. Jūs piekrītat, ka 1) Lietotāja saturs mums netiek iesniegts kā konfidenciāls; 2) starp jums un mums nav nekādu uz konfidencialitāti vai savstarpējo uzticību pamatotu attiecību; un 3) jūs nesagaidāt, ka mēs pārskatīsim, atzīsim vai atlīdzināsim jums jūsu Lietotāja saturu.

Lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem, mūsu politika paredz, ka mēs nepieņemam radošus ierosinājumus, produktu dizainus, priekšlikumus, uzņēmējdarbības plānus vai līdzīgus materiālus, ko iesniedz kā Lietotāja saturu. Neiesniedziet mums šādus materiālus. Ja jūs to vienalga darīsit, nekavējoties tiks piemērots iepriekšējais punkts.

Mēs varam noraidīt vai dzēst Lietotāja saturu, jums par to nepaziņojot. Mēs varam uzraudzīt Lietotāja saturu, bet mums nav pienākuma to darīt. Jūs piekrītat, ka mēs nebūsim atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no jūsu Lietotāja satura vai līdzīgiem citu lietotāju iesniegtiem materiāliem.

8.  Iegādes un finansēšanas informācija

Vietne var piedāvāt iespēju pasūtīt produktus. Dažreiz vietne var jūs novirzīt pie trešās puses, kas pārdod produktus vai apstrādā maksājumus mūsu vārdā. Šajā 8. iedaļā “Iegādes” ir paredzēti papildu noteikumi, kas ir piemērojami šādiem pasūtījumiem. 

Finansēšanas informācija. Laiku pa laikam Vietne var piedāvāt iespēju ievadīt personas datus un saņemt papildu informāciju par finansēšanas variantiem attiecībā uz dažiem mūsu produktiem. Finansēšanas informāciju sniedz trešās puses, un uz to attiecas šo trešo pušu politika un noteikumi.

Produktu pieejamība un cenas. Ne visi produkti ir pieejami visos modeļos un krāsās. Pasūtot produktu, pasūtījuma procesa gaitā tiks skaidri norādīta cena. Visas cenas tiek norādītas ASV dolāros. Jūs piekrītat samaksāt jūsu pasūtījumā norādīto cenu, kā arī piemērojamos nodokļus un piegādes izmaksas, ja tādas ir piemērojamas. Lai gan mēs cenšamies vietnē sniegt precīzu informāciju par cenām, tur norādītā cena reizēm var būt kļūdaina. Ja mēs atklāsim šādu kļūdu, mēs centīsimies jūs informēt, izmantojot kontaktinformāciju, kas ir sniegta saistībā ar jūsu pasūtījumu, un mēs piedāvāsim jums iespēju atsaukt pasūtījumu vai samaksāt pareizo cenu. 

Produktu apraksti. Mēs cenšamies vietnē precīzi aprakstīt un atspoguļot produktus. Tomēr mēs nevaram garantēt, ka mūsu nodrošinātie attēli tiks pienācīgi atspoguļoti jūsu ierīcē vai ka mūsu produktu apraksti un attēli vienmēr būs pilnīgi, uzticami, aktuāli un bez kļūdām. Ja jūs no Vietnes iegādājaties produktu, kas, jūsuprāt, neatbilst aprakstam vai attēlam, jūs varat to atgriezt, ciktāl to paredz piemērojamā produktu atgriešanas politika.

Nodokļi. Vietnē veiktajām iegādēm konkrētās valstīs var būt piemērojami nodokļi. Katrā valstī atšķiras nodokļu likmes. Jūs esat atbildīgs par visu šādu nodokļu nomaksu.

Atlaides un tirdzniecības veicināšanas pasākumi. Atlaižu un citu tirdzniecības veicināšanas pasākumu konkrētie noteikumi tiek norādīti kopā ar šādiem piedāvājumiem. Tirdzniecības veicināšanas pasākumus nevar apvienot, ja vien mēs neesam konkrēti norādījuši, ka to var darīt. Tirdzniecības veicināšanas pasākumu atbilstība tiek noteikta jūsu pasūtījuma veikšanas brīdī.

Pasūtījuma veikšana. Noklikšķinot vietnē pogu “Pasūtīt”, jūs izsakāt piedāvājumu iegādāties attiecīgo produktu. Lai gan mēs varam pasūtījumu saņemšanu un izskatīšanu apstiprināt e-pastā, šāds apstiprinājums nenozīmē, ka jūsu pasūtījums ir pieņemts. Mēs nevaram garantēt, ka visi jūsu pasūtījumā ietvertie produkti būs pieejami jūsu pasūtījuma nosūtīšanas brīdī. Mēs paturam tiesības pirms nosūtīšanas jebkurā laikā pilnībā vai daļēji noraidīt vai atsaukt jebkuru pasūtījumu. Tādā gadījumā mēs centīsimies jūs informēt, izmantojot saistībā ar jūsu pasūtījumu sniegto kontaktinformāciju. Jūs piekrītat nemēģināt pārsniegt norādītos daudzuma ierobežojumus (izņemot gadījumus, kad tas ir konkrēti norādīts), pārkāpt kāda konkrēta piedāvājuma vai tirdzniecības veicināšanas pasākumu noteikumus vai veikt pasūtījumus Vietnē, ja esam jūs informējuši, ka jums ir aizliegts Vietnē veikt pasūtījumus.

Apmaksa. Mēs pieņemam tikai Vietnē norādītās apmaksas metodes. Sniedzot maksājuma informāciju, jūs apliecināt, ka informācija ir precīza un ka jums ir tiesības izmantot nodrošināto apmaksas metodi. Ja brīdī, kad mēs mēģināsim saņemt apmaksu, jūsu apmaksas metodei būs beidzies termiņš vai tā būs citādi nederīga, jūs joprojām būsit atbildīgs par maksājuma veikšanu un par visām izmaksām, ar ko mēs saskarsimies, iekasējot nesamaksātās summas, tostarp advokāta honorāru un iekasēšanas maksas, bet ne tikai.

Piegāde mūsu mazumtirdzniecības klientiem. Piegādes varianti un piemērojamā maksa tiks norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. ASV pasts piegādā sūtījumu uz pastkastītēm, taču šī metode var aizkavēt jūsu pasūtījumu. Ņemiet vērā, ka piegādes varianti “Nākamajā darba dienā” un “Otrajā darba dienā” nav pieejami piegādēm uz pastkastītēm. Mēs jums nosūtīsim e-pastus ar aktualizētu informāciju par jūsu pasūtījuma statusu, kad šī informācija kļūs pieejama. Piegādēm uz Aļasku un Havaju salām var būt piemērojama papildu samaksa. 

Piegāde uz adresēm ārpus ASV ir pieejama ierobežotā apjomā, un uz to var attiekties papildu noteikumi, maksas un ierobežojumi. Šāda informācija tiks sniegta apmaksas brīdī. Ja jums ir jautājumi vai vajadzīga papildu informācija par piegādi uz adresēm ārpus ASV, sazinieties ar mums, izmantojot informāciju, kas tālāk sniegta sadaļā “Kā ar mums sazināties”.

Norādītie piegādes laiki un aplēses ir tikai informatīvi un nav saistoši. Ja produkts kļūst nepieejams pasūtījuma veikšanas un apstrādes laikā, mēs atsauksim jūsu pasūtījumu un centīsimies jūs informēt, izmantojot saistībā ar jūsu pasūtījumu sniegto kontaktinformāciju. Likumīgas īpašumtiesības uz produktiem un produktu pazaudēšanas vai kaitējuma risku jūs pārņemat brīdī, kad produkti tiek nodoti pārvadātājam. Jūs būsit atbildīgs par pieprasījumu iesniegšanu pārvadātājam par bojātiem un/vai pazaudētiem sūtījumiem.

Atgriešana. Atgriešanas politika ir izklāstīta attiecīgajā vietnē. Mēs paturam tiesības atteikties veikt atmaksu vai atlīdzinājumu un tiesības atgūt izmaksas par atgriešanas piegādi no jums, ja jūsu atgrieztais produkts 1) nav atbilstīgs atgriešanai saskaņā ar attiecīgo atgriešanas politiku vai konkrētā piedāvājuma vai tirdzniecības veicināšanas pasākuma noteikumiem; vai 2) izrādās bojāts pēc piegādes jums, tostarp jūsu nepareizas rīcības ar to dēļ. Mēs pārņemam likumīgas īpašumtiesības uz atgrieztiem produktiem tikai pēc tam, kad tie ir saņemti atpakaļ un ir izskatīti mūsu attiecīgajā atgriešanas nodaļā.

Atgriešanas noteikumi un politika var atšķirties. Izlasiet atgriešanas politiku Vietnē, no kuras veicat iegādi, lai saņemtu papildu informāciju. Ja konkrētas Vietnes atgriešanas noteikumi un politika atšķiras no šajos Noteikumos izklāstītā, konkrētās Vietnes atgriešanas noteikumi un politika ir noteicošās.

9. Konkursi un viktorīnas

Life Fitness var piedāvāt viktorīnas vai konkursus, ko var organizēt trešās puses vai ko var piedāvāt kopā ar trešajām pusēm. Uz šādiem konkursiem un viktorīnām var attiekties papildu vai citādi noteikumi. Attiecīgie noteikumi tiks izklāstīti vietā, kur tiks apkopota informācija dalībai konkursā vai viktorīnā. Ja šie citi noteikumi ir pretrunā šiem Noteikumiem, attiecīgo konkursu vai viktorīnu reglamentē minētie citi noteikumi.  

10. Intelektuālais īpašums

Viss Vietnē ietvertais saturs, tostarp teksti, dizains, grafiskie attēli, preču zīmes, pakalpojumu marķējumi, logotipi, ikonas, attēli, audioklipi, lejupielādes, interfeisi, programmatūra un jebkāds Life Fitness intelektuālais īpašums, kā arī jebkuru nosaukto elementu apvienojums un izkārtojums ir ekskluzīvs īpašums, kas pieder Life Fitness, tā satura nodrošinātājiem un attiecīgajiem preču zīmju īpašniekiem, un uz to attiecas autortiesības, preču zīmes un citi piemērojamie tiesību akti. Vietnē ietverto saturu drīkst kopēt, lejupielādēt un/vai drukāt tikai jūsu personīgai un nekomerciālai izmantošanai ar nosacījumu, ka nemaināt un nedzēšat saturā ietvertos autortiesību, preču zīmju vai citus īpašumtiesību paziņojumus. Ir tieši aizliegta Vietnē ietvertā vai no tās iegūtā satura jebkāda cita veida izmantošana, tostarp, bet ne tikai ir tieši aizliegts izmainīt, izplatīt, pārsūtīt, izmantot izpildei, pārraidīt, publicēt, licencēt, veikt reverso inženieriju, pārsūtīt, pārdot vai atvasināt no Vietnes iegūto saturu. Life Fitness, tā satura nodrošinātāji un attiecīgie preču zīmju īpašnieki patur pilnīgas un neierobežotas īpašumtiesības uz Vietnē sniegto saturu, ietverot visas saistītās intelektuālā īpašuma tiesības. Nekas šajā Vietnē nav interpretējams kā netiešas, saistītas vai citādas atļaujas vai tiesību piešķiršana izmantot kādu satura daļu, tostarp kādu Vietnē atspoguļoto preču zīmi, logotipu vai pakalpojuma marķējumu bez īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ja vien šajos Noteikumos nav paredzēts citādi. Life Fitness patur visas tiesības, kas nav tieši piešķirtas Vietnē, un uz Vietni, kā arī tās saturu.

Mēs varam Vietnē darīt pieejamu intelektuālo īpašumu izplatītājiem un citām trešajām pusēm, ar kurām mums ir noslēgtas papildu vienošanās. Dažos gadījumos uz šiem materiāliem attiecas atsevišķas vienošanās vai noteikumi, kas var tikt publicēt attiecīgajā vietnē, vai tiem ir vajadzīgi atsevišķi autentificēšanās dati. 

11. Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma paziņojums

Life Fitness ievēro citu personu intelektuālā īpašuma tiesības un pieprasa, lai arī jūs to darītu. Ja jūs uzskatāt, ka kāds Vietnē pieejamais saturs ir bijis kopēts, izraisot autortiesību pārkāpumu saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktiem, nosūtiet šo informāciju Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma aģentam, kā norādīts tālāk:

Life Fitness
Life Fitness Privacy Office
Attn: Law Department/Copyright Agent
Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue
Rosemont, IL 60018
Tālrunis: 1-800-735-8867

 Lai paziņojums būtu derīgs, tajā ir jāietver VISA šī informācija:

 1. autortiesību īpašnieka vai personas, kas ir pilnvarota rīkoties īpašnieka vārdā, fizisks vai elektronisks paraksts;
 2. tā darba identifikācija, kas ir aizsargāts ar iespējami pārkāptajām autortiesībām;
 3. pietiekama informācija, lai Vietnē atrastu materiālu, kas iespējami pārkāpj autortiesības;
 4. vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita informācija, kas ir vajadzīga, lai Life Fitness varētu sazināties ar paziņojuma iesniedzēju;
 5. apliecinājums, ka paziņojuma iesniedzējs labticīgi uzskata, ka iespējamo pārkāpumu nav atļāvis autortiesību īpašnieks, tā pārstāvis vai tiesību akti; un
 6. apliecinājums, ka paziņojumā ietvertā informācija ir precīza un ka, apzinoties piemērojamās sankcijas par nepatiesas informācijas sniegšanu, paziņojuma iesniedzējs ir autortiesību īpašnieks vai ir pilnvarots rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā.

Life Fitness ir pienākums rīkoties saistībā ar šādu paziņojumu par iespējamu pārkāpumu, un Life Fitness ir neierobežotas tiesības un rīcības brīvība dzēst jebkādu informāciju un/vai materiālu no Vietnes.

12. Strīdu izšķiršana

Ja starp jums un Life Fitness ir izcēlies strīds vai ja jums ir prasība pret Life Fitness (turpmāk — “Prasība”), kas izriet no vai ir saistīta ar Vietni, šiem noteikumiem, kādu ar Vietnes starpniecību iegādātu produktu vai saziņu starp jums un mums saistībā ar Vietni, un ja Prasību nav izdevies atrisināt, sazinoties ar mums ar kontaktinformāciju, kura sniegta šo Noteikumu sadaļā “Kā ar mums sazināties”, jūs un mēs varam vienoties atrisināt šādus strīdus ar atsevišķu saistošu šķīrējtiesas lēmumu vai atsevišķu tiesvedību tiesā, kas izskata maza apmēra prasības. Ir aizliegts iesniegt lietu šķīrējtiesā vai tiesā kādas personu grupas vārdā, un jūsu Prasību nedrīkst apvienot ar nevienas citas personas prasību. Šī 12. sadaļa paliek spēkā arī pēc tam, kad pārtraucat lietot Vietni vai savus Lietotāja kontus.

Saskaņā ar šo 12. sadaļu jūs un Life Fitness katrs piešķirat tiesības vērsties tiesā un iesniegt lietu izskatīšanai tiesnesim vai zvērinātajiem, izņemot tiesā, kas izskata maza apmēra prasības. Šīs 12. sadaļas noteikumi ir jūsu un Life Fitness rakstiska vienošanās izšķirt šķīrējtiesā Prasības saskaņā ar Federālo šķīrējtiesu likumu vai nodot Prasības izšķiršanai tiesā, kas izskata maza apmēra prasības. Visi šīs Vienošanās grozījumi ir jāsagatavo rakstiski un jāparaksta jums un Life Fitness.

Pirms saistībā ar savus Prasību uzsākat šķīrējtiesas lietu vai iesniedzat lietu tiesā, kas izskata maza apmēra prasības, jums ir vispirms mums jānosūta rakstisks paziņojums par savu Prasību (turpmāk — Paziņojums). Paziņojums 1) ir jānosūta ierakstītā vēstulē; 2) jāadresē Life Fitness, Attn: Law Department, Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL 60018; 3) tajā ir jāapraksta jūsu Prasības būtība; un 4) tajā ir jānorāda kaitējuma vai cita kompensācija, ko cenšaties panākt. Jums ir šāds Paziņojums jānosūta viena gada laikā pēc jūsu Prasības rašanās. Pretējā gadījumā jūs atsakāties no Prasības. Ja mēs un jūs neatrisinām Prasību 30 dienu laikā pēc tam, kad būsit saņēmis mūsu apstiprinājumu par jūsu Paziņojuma saņemšanu, jūs vai mēs drīkstam uzsākt šķīrējtiesas lietu vai iesniegt maza apmēra prasību, lai atrisinātu šo lietu.

Šādu šķīrējtiesas lietu administrē Amerikas Šķīrējtiesu asociācija (“AAA”) un īsteno ar vienu šķīrējtiesnesi saskaņā ar asociācijas noteikumiem, tostarp bez ierobežojumiem AAA Patērētāju šķīrējtiesas noteikumiem, kas ir pieejami https://www.adr.org, vai zvanot 800-778-7879. Šķīrējtiesnesis piemēros šos noteikumus, un tie būs viņam saistoši, kā arī piemēros piemērojamos tiesību aktus, ņems vērā faktus un pieņems pamatotu lēmumu.  Ja apstākļi būs tādi, ka piemērojamie noteikumi paredzēs tiesas sēdi ar pušu klātbūtni, šāda tiesas sēde pēc jūsu pieprasījuma norisināsies jūsu dzīvesvietas ASV apgabalā (vai pagastā) vai pretējā gadījumā Čikāgā, Ilinoisas štatā. 

Par prasībām, kas nepārsniedz $ 50 000, mēs segsim visas iesniegšanas un šķīrējtiesneša maksas, ja vien šķīrējtiesnesis neizlems, ka attiecīgā šķīrējtiesas lieta bija nenozīmīga vai ierosināta neatbilstīgā nolūkā. Ja šķīrējtiesnesis izlemj, ka jums pienākas kaitējuma atlīdzība, kura pārsniedz mūsu pēdējo rakstisko izlīguma piedāvājumu, kas tika izteikts pirms šķīrējtiesas lietas uzsākšanas, mēs jums izmaksāsim lielāko no šādām summām: $ 1000 vai lēmumā noteikto summu.

13. ATRUNAS

JŪS UZŅEMATIES PILNĪGI VISUS RISKUS SAISTĪBĀ AR ŠĪS VIETNES IZMANTOŠANU. VIETNI NODROŠINA TĀDU, KĀDA TĀ IR UN KĀDA TĀ IR PIEEJAMA. MĒS PATURAM TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ IEROBEŽOT VAI PĀRTRAUKT PIEKĻUVI VIETNEI, KĀDAI TĀS FUNKCIJAI VAI KĀDAI TĀS DAĻAI. LIFE FITNESS TIEŠI ATSAKĀS NO VISĀM JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI: NETIEŠĀM GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR KOMERCIĀLO DERĪGUMU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, KA VIETNĒ PIEEJAMIE MATERIĀLI IR ATBILSTĪGI, KĀ ARĪ GARANTIJĀM, KAS NETIEŠI NORĀDĪTAS IZPILDES VAI DARĪJUMA GAITĀ; KA PIEKĻUVE VIETNEI BŪS NEPĀRTRAUKTA VAI BEZ KĻŪDĀM; KA TIKS NOVĒRSTAS VISAS NEPILNĪBAS; KA VIETNE UN TĀS SATURS ARĪ TURPMĀK BŪS PIEEJAMI; KA VIETNE BŪS DROŠA; KA VIETNĒ VAI SERVERĪ, KAS NODROŠINA VIETNES PIEEJAMĪBU, NEBŪS VĪRUSU; VAI KA VIETNĒ PIEEJAMĀ INFORMĀCIJA BŪS PILNĪGA, PRECĪZA VAI SAVLAICĪGA. IZMANTOJOT ŠO VIETNI, JŪS AR ŠO ATZĪSTAT, KA JEBKURA INFORMĀCIJA, KAS IR NOSŪTĪTA VAI SAŅEMTA VIETNES IZMANTOŠANAS LAIKĀ, VAR NEBŪT DROŠA VAI KA TO VAR IEGŪT NEPILNVAROTAS PERSONAS. NEKĀDAS MUTISKAS VAI RAKSTISKAS KONSULTĀCIJAS VAI INFORMĀCIJA, KAS SAŅEMTA NO LIFE FITNESS VAI NO VIETNES, NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA GARANTIJU. LIFE FITNESS NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS ATTIECĪBĀ UZ VIETNĒ PIEEJAMĀ SATURA IZMANTOŠANU SAISTĪBĀ AR ŠĀDA SATURA PILNĪGUMU, PAREIZĪBU, PRECIZITĀTI, ATBILSTĪBU, LIETDERĪBU, SAVLAICĪGUMU, UZTICAMĪBU VAI CITĀM ĪPAŠĪBĀM.

14. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

LIFE FITNESS DARA VIETNI PIEEJAMU BEZ MAKSAS. JŪS APZINĀTIES UN ATZĪSTAT, KA ESAT PILNĪBĀ ATBILDĪGS PAR ŠĪS VIETNES IZMANTOŠANU UN KA UZŅEMATIES PILNĪGI VISUS AR ŠĀDU IZMANTOŠANU SAISTĪTOS RISKUS UN PIESARDZĪBU. LIFE FITNESS, TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, IZPLATĪTĀJI VAI PIEGĀDĀTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR NEKĀDU TIEŠU, NETIEŠU, AR SANKCIJĀM SAISTĪTU, NEJAUŠU, ĪPAŠU, IZRIETOŠU VAI CITA VEIDA KAITĒJUMU, KAS IZRIET NO VAI IR SAISTĪTS AR VIETNI VAI AR VIETNES IZMANTOŠANAS KAVĒJUMU VAI NEIESPĒJAMĪBU, VAI PAR INFORMĀCIJU, IZSTRĀDĀJUMIEM VAI PAKALPOJUMIEM, KURI TIEK REKLAMĒTI VIETNĒ VAI IEGŪTI NO TĀS, VAI PAR TO, KA LIFE FITNESS LIKVIDĒ VAI DZĒŠ KĀDUS NO MATERIĀLIEM, KAS IR IESNIEGTI VAI PUBLICĒTI TĀ VIETNĒ, VAI KAITĒJUMU, KURŠ CITĀDI IZRIET NO VIETNES IZMANTOŠANAS SAISTĪBĀ AR LĪGUMU, CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMU, TIEŠU ATBILDĪBU VAI CITĀDĀ VEIDĀ, PAT JA LIFE FITNESS, KĀDS NO TĀ SAISTĪTAJIEM UZŅĒMUMIEM VAI PIEGĀDĀTĀJI IR BIJUŠI INFORMĒTI PAR KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU. JA NO VIETNES IR LEJUPIELĀDĒJAMS SATURS, JŪS AR ŠO DARBĪBU UZŅEMATIES PILNĪGI VISUS SAISTĪTOS RISKUS UN PIESARDZĪBU. TIKAI JŪS ESAT ATBILDĪGS PAR KAITĒJUMU, KAS NODARĪTS JŪSU DATORA SISTĒMAI, VAI PAR DATU ZUDUMU, KO IZRAISA ŠĀDU MATERIĀLU LEJUPIELĀDE. LIFE FITNESS NEBŪS ATBILDĪGS PAR MŪSU NERĪKOŠANOS VAI IZPILDES KAVĒJUMU, JA TO IR IZRAISĪJIS CĒLONIS, KO MĒS NESPĒJAM SAPRĀTĪGI KONTROLĒT, TOSTARP KARADARBĪBA, DABAS STIHIJAS, PĀRVADĀTĀJI VAI CITI TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI, ZEMESTRĪCE, PLŪDI, EMBARGO, SACELŠANĀS, SABOTĀŽA, NEPIETIEKAMS DARBASPĒKS VAI STRĪDS, VALDĪBAS RĪCĪBA, ELEKTROAPGĀDES PĀRRĀVUMS VAI INTERNETA VAI DATORAPRĪKOJUMA KĻŪME. ŠIS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS NEIEROBEŽOTI ATTIECAS UZ VISIEM KAITĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS IZRIET NO JEBKĀDAS IZPILDES KĻŪMES, KĻŪDAS, BEZDARBĪBAS, PĀRRĀVUMA, DZĒŠANAS, NEPILNĪBAS, DARBĪBAS VAI NOSŪTĪŠANAS KAVĒJUMA, DATORVĪRUSIEM, BOJĀTIEM FAILIEM, KOMUNIKĀCIJU LĪNIJAS KĻŪMES, TĪKLA VAI SISTĒMAS ATSLĒGŠANAS, JEBKĀDAS ZAUDĒTĀS PEĻŅAS VAI ZĀDZĪBAS, IZNĪCINĀŠANAS, NEATĻAUTAS PIEKĻUVES DATIEM VAI IERAKSTIEM, TO IZMAINĪŠANAS, ZAUDĒŠANAS VAI IZMANTOŠANAS, KĀ ARĪ JEBKĀDIEM CITIEM MATERIĀLIEM VAI NEMATERIĀLIEM ZAUDĒJUMIEM. VIETNES LIETOTĀJI TIEŠI ATZĪST UN PIEKRĪT, KA LIFE FITNESS UN PIEGĀDĀTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR NEVIENA VIETNES LIETOTĀJA RĪCĪBU, KAS IR NESLAVU CEĻOŠA, AIZSKAROŠA VAI NELIKUMĪGA. JEBKURAS NO IEPRIEKŠ APRAKSTĪTO PRASĪBU GADĪJUMĀ JŪSU VIENĪGAIS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS IR VIETNES IZMANTOŠANAS PĀRTRAUKŠANA.

15. Kompensācija

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizsargāt un nepieļaut kaitējumu Life Fitness un tā saistītajiem uzņēmumiem, kā arī to amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, darbuzņēmējiem, pārstāvjiem, atļauju devējiem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem un piegādātājiem saistībā ar jebkādiem un visiem zaudējumiem, saistībām, izdevumiem, kaitējumiem un izmaksām, tostarp pamatotām advokāta maksām un tiesas izmaksām, kas izriet no Vietnes izmantošanas vai šo noteikumu pārkāpumiem. Ja jūsu dēļ Vietne vai Vietni nodrošinošās sistēmas saskaras ar tehniskiem traucējumiem, jūs piekrītat uzņemties atbildību par jebkādiem un visiem zaudējumiem, saistībām, izdevumiem, kaitējumiem un izmaksām, tostarp pamatotām advokāta maksām un tiesas izmaksām, kas izriet no šādiem traucējumiem. Life Fitness patur tiesības, sedzot izdevumus, ekskluzīvā kārtā īstenot aizstāvības un pārbaudes pasākumus attiecībā uz jebkuru jautājumu, uz kuru pretējā gadījumā attiecas kompensācija, un šādā gadījumā jūs piekrītat sadarboties ar Life Fitness, lai aizstāvētos šādā jautājumā.

16. Jurisdikcija

Vietni kontrolē Life Fitness, darbojoties no saviem birojiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Šos lietošanas noteikumus un Vietnes izmantošanu reglamentē Ilinoisas štata tiesību akti. Ja Vietnei piekļūstat no vietas, kas atrodas ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, jūs uzņematies pilnīgi visus riskus un piesardzību, saprotot, ka ārvalstīs piemērojamie tiesību akti var nebūt piemērojami Vietnei.

17. Pilnīga vienošanās

Šie Noteikumi kopā ar visām publicētajām politikas nostādnēm vai darbības noteikumiem ir Life Fitness un Lietotāju pilnīga vienošanās un aizstāj visu iepriekšējo vai vienlaicīgu mutisko vai rakstisko saziņu un priekšlikumus starp pusēm attiecībā uz Vietni.

18. Nodalāmība

Ja kāda no šo Lietošanas noteikumu normām ir nelikumīga, spēkā neesoša vai nepiemērojama, pārējās normas saglabā pilnu spēku.

19. Kā ar mums sazināties

Jautājumus vai komentārus par šiem Noteikumiem un Vietni var sūtīt:

 • e-pasta adrese: privacy@lifefitness.com
 • Tālrunis: 1-800-735-3867
 • pasta adrese: Life Fitness, Attn: Law Department, Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL 60018

Paldies, ka apmeklējāt mūsu vietni.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?